دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 200-1 (پاییز و زمستان 1389) 

مقاله پژوهشی

1. شکل‌شناسی غزلیّات مولانا براساس شخصیّت راوی

صفحه 35-15

الماس تاجریان؛ محمدرضا برزگر خالقی


2. «رؤیت» از دیدگاه شمس تبریزی و بررسی بازتاب آن در مثنوی مولوی

صفحه 55-35

محمد خدادادی؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری


شناسنامه علمی شماره

7. جیمز جویس و مولانا

صفحه 168-147

ناصر علیزاده؛ ویدا دستمالچی