تماس با ما

تلفن تماس دفتر فصلنامه: 04124327559

پست الکترونیک: azarunivmajalleh@yahoo.com
آدرس پستی:  استان آذربایجان شرقی، جاده 35 تبریز - مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر فصلنامه مولوی پژوهی

CAPTCHA Image