درآمدی توصیفی ـ تحلیلی بر مولوی پژوهی در ادب عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبّیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبّیات تطبیقی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

مولوی، چهره‌ی برجسته‌ی تصوّف اسلامی- ایرانی از دیرباز، مورد استقبال پژوهشگران ادب عربی و جهان عرب قرار گرفته است. این پژوهش‌ها بیشتر در چهار زمینه‌ی ترجمه، کتاب، مقاله و پایان‌نامه صورت گرفته و تصویری معتدل و مثبت از مولوی و اندیشه‌های عرفانی او، ارائه می‌دهند. این پژوهش، بر آن است تا براساس چارچوب­ و معیارهای ادبّیات تطبیقی به معرّفی توصیفی- تحلیلی پژوهش‌های ادب عربی درباره‌ی تأثیر شعر و اندیشه‌ی مولوی بر فرهنگ و ادب عربی بپردازد و در برخی موارد، به نقد دیدگاه‌های آن‌ها دست ورزد و میزان و گستره‌ی بازتاب شعر و اندیشه­ی مولانا را در جهان عرب، بررسی می­کند. افزون براین، در این پژوهش تطبیقی، تلاش شده تا ضمن استفاده از تازه­ترین یافته­ها، به معرّفی جایگاه مولوی در میان ادیبان و اندیشمندان ادب عربی، اشاره شود.

کلیدواژه‌ها