نویسنده = لیلا غلامپور آهنگرکلایی
تعداد مقالات: 1
1. ایده جهان هولوگرافیکی در مثنوی و کلیات شمس

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1391، صفحه 20-1

مسعود روحانی؛ لیلا غلامپور آهنگرکلایی