نویسنده = ناصر علیزاده
تعداد مقالات: 2
1. جیمز جویس و مولانا

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 168-147

ناصر علیزاده؛ ویدا دستمالچی


2. همینگوی و داستان پیرمرد و دریا

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1384، صفحه 60-40

ناصر علیزاده