نویسنده = منوچهر تشکری
تعداد مقالات: 1
1. ساخت¬شکنی دستوری در مثنوی معنوی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 150-125

منوچهر تشکری؛ کوروش پرویز