نویسنده = تیمور مالمیر
تعداد مقالات: 2
1. منطق روایت سازی در حکایت های مناقب العارفین

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 45-22

تیمور مالمیر


2. مقاصد اجتماعی مولانا از طرح موضوع وحدت وجود

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 85-55

تیمور مالمیر