نویسنده = رقیه همتی
تعداد مقالات: 1
1. شیوه های آشنایی زدایی از صفت در مثنوی معنوی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 22-1

عبدالله ولی پور؛ رقیه همتی